velozona
[ ] [ ] [ Покатушки ] [ FAQ ]

Re: и бревно то не забудьте!


Entered by ladini on June 04, 1999 at 17:28:10:

В ответ на: и бревно то не забудьте! отправлено Timur (A-Ata) on June 04, 1999 at 16:56:00:

Канечно нада писат ми щто хуже Данелия, ми луче,
нас целая Велозона,( мы такое можем написать...)


Cообщения
[ ] [ ] [ Покатушки ] [ FAQ ]
Copyright © 97-99 Глеб Зверев