velozona[ Показать поток ] [ ] [ Покатушки ] [ FAQ ]

ОК. Около метро на Зеленом пр. в 19.45


Entered by Stork on May 26, 2003 at 15:24:05:

В ответ на: А не хочеш, разве с нами вначале по Измайлову катнуть?(+) отправлено Jum-Jeen on May 26, 2003 at 15:19:16:

1


Cообщения
[ Перейти в поток ] [ ] [ Покатушки ] [ FAQ ]Copyright © 97-2003 Глеб Зверев , All rights reserved.